Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen

Kaavoitus:

 • Kaavoituksen mahdollisuudet, esiselvitykset
 • Oikeudelliset lähtökohdat suunittelulle
 • Hankesuunnittelu kaavoituksen pohjaksi
 • Kaava-aloitteet
 • Selvitystarpeet ja selvitysten hankkiminen
 • Selvitysten laatiminen

Asemakaavoitus:

 • Asemakaava-aloitteet, kaavoituksen mahdollisuudet
 • Asemakaavoituksen käynnistäminen, neuvottelut viranomaisten kanssa
 • Asemakaavat ja asemakaavojen muutokset
 • Ranta-asemakaavat ja ranta-asemakaavojen muutokset

Yleiskaavoitus:

 • Yleiskaavojen muutokset
 • Rantaosayleiskaavojen muutokset
 • Kyläyleiskaavat
 • Emätila-/kantatilaselvitykset

Selvitykset:

 • Muunnetun rantaviivan laskelmat
 • Mitoituslaskelmat
 • Rakennusoikeuslaskelmat
 • Rakennetun ympäristön selvitykset ja rakennusinventoinnit
 • Maisemaselvitykset
 • Natura-arvioinnin tarveselvitykset

Vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestäminen:

 • Yleisötilaisuudet
 • Työpajat, kaavoittajan vastaanotto, kaavanäyttely
 • Maastokäynnit, kaavakävelyt & pyöräilyt, muut osallistamistilaisuudet
 • Maanomistajien henkilökohtaiset tapaamiset
 • Tiedotuskirjeet, uutiskirjeet
 • Esittelyt hallintoelimissä
 • Neuvottelut ja yhteydenpito viranomaisten kanssa

Muita maankäytön suunnittelun tehtäviä:

 • Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösprosessit; lausunnot ja vastineet
 • Asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnit
 • Kaavoituskatsaukset; sisällön tuottaminen
 • Rakennusjärjestykset; sisällön tuottaminen
 • Oikeusprosessit: lausunnot ja vastineet
 • Ympäristölupaa vaativat hankkeet, joihin tarvitaan myös kaavoitusta
 • Ympäristöoikeuden tuntemusta vaativat maankäytön suunnittelun kysymykset

Dronekuvaus ja 3d-mallinnus:

 • Laadukkaat dronekuvat ja -videot
 • Traficom/ rekisteröity dronelennättäjän tutkinto suoritettu
 • Ilmakuvasovitteet/ 3d-mallit suunnitelmien havainnollistamiseksi ja vaikutusten arviointia varten
 • Ilmakuvasovitteet/ 3d-mallit alueiden markkinointia varten, esim. asuin- ja yritysalueet

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen                E-mail: arkkitehtitoimisto(at)helenavaisanen.fi                   Jokipolventie 15, 37130 Nokia                     Puh. 040 5576 086                                   

HV2023